1. Žerak 2840
2. Žunec 1900
3. Kelc 1320
4. Ožek 1160
5. Visočnik 1000
6. Tement 860
7. Fras 660
8. Mertuk 600
9. Kidrič 380
10-11. Jovanovič 320
10-11 Zajšek 320
12-13. Prelog 160
12-13. Horvat 160
14. Šeruga 60