Za interaktivno uporabo te spletne strani potrebujete Microsoft® Internet Explorer 4.01 ali novejšega in Microsoft Officeove spletne komponente. Glejte Microsoft Officeovo spletno mesto za dodatne informacije.